Đóng

17 Tháng Ba, 2017

Công ty CP Create Capital Việt Nam trở thành Công ty Đại chúng

Căn cứ công văn số 1361/ UBCK – GSĐC  của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Công ty CP Create Capital Việt Nam ngày 16/03/2017 về việc chấp thuận Công ty CP Create Capital Việt Nam trở thành Công ty Đại chúng.

new doc 2017-03-17 10.15.11_20170317101543

Quan hệ Cổ đông Related