Đóng

20 Tháng Bảy, 2020

Khánh thành dự án điện mặt trời mới tại Lâm Đồng, Create Capital (CRC) hiện thực hoá chiến lược phát triển kinh doanh lĩnh vực năng lượng tái tạo

Khánh thành dự án điện mặt trời mới tại Lâm Đồng

Nhà máy điện áp mái mặt trời Lâm Đồng của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam đã chính thức đóng vào điện lưới 1MW vào sáng ngày 17/7/2020 vừa qua.

sagrf

Ban lãnh đạo CRC tại buổi lễ đóng điện dự án.

Dự án có tổng công suất 3M, được xây dựng tại Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng. Dự án thuộc một chuỗi tổ hợp các dự án điện áp mái, nằm trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của CRC. Nhà máy sử dụng 100% năng lượng mặt trời, hiệu suất cao, thân thiện với môi trường.

1

Dự án có tổng công suất 3MW, dự kiến sẽ hoàn thành đóng điện toàn bộ trước 31/12/2020

 

Trong suốt quá trình xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm dự án cho đến khi đưa vào vận hành. Các tổ máy đều đảm bảo phát huy công suất thiết kế, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát điện cho hệ thống điện quốc gia. Đồng thời cũng đảm bảo thực hiện tốt các quy định về bảo vệ và đảm bảo các tài nguyên thiên nhiên.

 

Hiện thực hoá chiến lược kinh doanh

Với việc chính thức đi vào vận hành, dự án là dẫn chứng cho thấy CRC đang từng bước hiện thực hoá chiến lược phát triển kinh doanh mảng năng lượng tái tạo mới của mình được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Theo đó, ban lãnh đạo CRC đã thực hiện quyết liệt việc triển khai các dự án điện mặt trời áp mới với công suất vừa phải từ 1 – 4 MW. Với mức công suất trên, tổng vốn đầu tư ban đầu yêu cầu không cao, phù hợp với năng lực vốn chủ sở hữu hiện tại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thời gian triển khai nhanh, đáp ứng được về mặt tiến độ để hưởng ưu đãi giá điện nói trên.

Mục tiêu từ nay đến cuối năm, ban lãnh đạo CRC sẽ triển khai quyết liệt để tổng công suất đóng điện trong năm 2020 đạt từ 25 MW trở lên, trước ngày 31/12/2020. Đây là mốc thời gian để hưởng mức giá ưu đãi 1.943 đồng/kWh (tương đương 8,38 cent/kWh), áp dụng trong 20 năm.

Tin Tức Related