GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

I. Giới thiệu chung về Công ty

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

Tên tiếng Anh: Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited

Tên viết tắt: Create Capital .,JSC

Mã chứng khoán: CRC

Logo chính thức:

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

Vốn thực góp: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

Trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Văn phòng đại diện; BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 62925566

Email: hvk@quydautu.net hoặc crc@createcapital.vn

Website: createcapital.vn hoặc quydautu.net

Giấy CNĐKKD: Giấy đăng ký kinh doanh số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2010, cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 12/11/2021

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: bán buôn vật liệu, sản xuất các sản phẩm gốm, sứ, vật liệu xây dựng, khai thác đá và khai thác mỏ, kinh doanh bất động sản, xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.

II. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Create Capital Việt Nam được thành lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2010 với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Ngày 11/09/2014, Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam với số vốn điều lệ tăng lên 150 tỷ đồng.  Ngày 31/12/2015 các cổ đông của công ty đã thực hiện góp đủ số vốn điều lệ đã đăng kí.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty phát triển theo hướng trở thành một mô hình “sở hữu tài sản” với chức năng tập trung đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung (gạch ngói bằng công nghệ lò Tuynel) thông qua mua bán – sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp, nhà máy, nhà xưởng phân bố ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Ngoài ra, để tăng trưởng về qui mô, công ty cũng đầu tư vào lĩnh vực thương mại hàng hóa như: xe ô tô đặc thù, sơn các loại.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định các vấn đề liên quan tới phương hướng hoạt động, vốn điều lệ, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những vấn đề khác được quy định trong Điều lệ.

Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Điều hành Công ty.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay gồm:

1. Ông     Mai Anh Tám                            Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà         Dương Thị Huyến                  Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông     Hoàng Trung Kiên                 Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông     Phạm Văn Trưởng                  Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông     Lê Thành Nhân                        Thành viên Hội đồng quản trị

 

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát chịu sự quản lý trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, giám sát việc tuân thủ chấp hành chế độ hạch toán, kế toán, quy trình, quy chế quản trị nội bộ Công ty, thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tính chính xác, trung thực, hợp pháp về Báo cáo tài chính Công ty.

Ban kiểm soát có 03 thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay gồm:

1. Bà Phạm Thị Huế                            Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Hà Thị Hiến                                 Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Văn Nhu                  Thành viên Ban kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc của Công ty, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Ban Tổng Giám đốc của Công ty hiện nay có:

1. Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch hội đồng quản trị 
2. Bà Dương Thị Huyến - Tổng Giám đốc

Phòng Tổ chức hành chính

Tham mưu cho HĐQT và TGĐ về công tác tổ chức cán bộ (đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương…); Giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động; Quản lý nhân sự (tuyển dụng, điều động, luân chuyển …); Công tác kỷ luật, thi đua khen thưởng; Công tác đào tạo; Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ tài liệu; Công tác phục vụ.

Phòng Kinh tế

Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty; Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính; Tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty; Thực hiện thu tiền bán hàng, quản lý kho quỹ; Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế toán; Quản lý vốn nhằm bảo đảm cho các hoạt động kinh doanh và việc đầu tư của Công ty có hiệu quả.

 

Phòng Kinh doanh

Phụ trách kinh doanh của công ty, buôn bán các mặt hàng mà công ty sản xuất và thương mại các mặt hàng thuộc ngành nghề kinh doanh; tham mưu cho lãnh đạo về chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng.

Phòng Đầu tư

Là phòng chiến lược của Công ty, phòng luôn được đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nắm bắt tốt chính sách và quan hệ đối ngoại tìm kiếm cơ hội đầu tư, tham mưu cho lãnh đạo về quyết định đầu tư, quản lý quá trình đầu tư; quản lý giám sát các hạn mục dự án.

Thường xuyên báo cáo cấp trên về tình hình hoạt động của các công ty thành viên, giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty con, công ty liên doanh liên kết và đầu tư khác. Tham mưu cho lãnh đạo về quy chế quản lý, đầu tư.

VÌ SAO CHỌN CREATE CAPITAL?

ĐẾN TỪ VIỆT NAM
CREATE CAPITAL có trụ sở tại Hà Nội, có kinh nghiệm nghiên cứu & phát triển, sản xuất, thiết kế và cung ứng trong ngành năng lượng mặt trời. Chúng tôi cung cấp dịch vụ EPC (Thiết bị, Cung cấp, Xây dựng) chuyên nghiệp, trọn đời cho các dự án tại Việt Nam, dựa vào nền tảng sản xuất, R&D mạnh mẽ, sản xuất ổn định và hệ thống phân phối bán hàng toàn cầu.

MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI TOÀN CẦU
CRC Solar đã thiết lập một mạng lưới dịch vụ toàn cầu hoàn chỉnh để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng, cung cấp cho các dự án dân cư, thương mại, tiện ích và ngoài lưới tại Việt Nam. Áp dụng sự ưu việt của các mô đun đơn tinh thể PERC hiệu suất cao, CREATE CAPITAL đã xây dựng một hệ thống nhà phân phối chuyên nghiệp và đã có chứng nhận tiêu chuẩn cần thiết để hoạt động ở mỗi thị trường trên toàn thế giới.

GIẢI PHÁP TIN CẬY
Năng lực tài chính ổn định cùng khả năng huy động vốn mạnh mẽ đã giúp CREATE CAPITAL trở thành đối tác giải pháp năng lượng mặt trời đáng tin cậy trên toàn châu Âu, Hoa Kỳ, Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác. CREATE CAPITAL đang cố gắng góp mặt trong danh sách các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới của Bloomberg và PV-magazines, để chứng minh CRC Solar là một đối tác có khả năng tài chính đáng tin cậy cho các dự án năng lượng mặt trời.

CRC GROUP

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của CREATE CAPITAL: bán buôn vật liệu, sản xuất các sản phẩm gốm, sứ, vật liệu xây dựng, khai thác đá và khai thác mỏ, kinh doanh bất động sản, xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.

XEM THÊM

Tuyển dụng

Hỏi đáp

Thư viện ảnh

TẠI VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
02462925566
crc@createcapital.vn

TẠI VIỆT NAM

Văn phòng đại diện: BT3.1 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
02423224555
crc@createcapital.vn