Đóng

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Vững mạnh tiên phong

Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Kết tinh nhiều thế mạnh, Công ty đã và đang ngày càng mở rộng đầu tư đa lĩnh vực, như: VLXD, Năng lượng, Điều – Nông sản với 04 Công ty con, 03 Công ty liên kết. Hướng đến mục tiêu trở thành một trong những Công ty đi đầu về đầu tư thương mại đa ngành tại Việt Nam.
Năng lượng mặt trời
Xem thêm
Nông Sản
Xem thêm
Vật liệu xây dựng
Xem thêm

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Từ khi thành lập đến nay, Công ty phát triển theo hướng trở thành một mô hình “sở hữu tài sản” với chức năng tập trung đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung (gạch ngói bằng công nghệ lò Tuynel) thông qua mua bán - sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp, nhà máy, nhà xưởng phân bố ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam.

Đối tác của chúng tôi