Đóng

Quan hệ Cổ đông

  • Tiêu đề Slider
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
  • Tiêu đề Slider
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
cac-cong-nghe-san-xuat-gach-tuynel-ava

Thông báo trả cổ tức năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM —————***————— Số: 06.11/TB-CRC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]

6 Tháng Mười Một, 2018

Chi trả cổ tức bằng tiền CRC 2017

Vào ngày 17/10/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Create Capital đã quyết định chốt ngày chi trả cổ tức năm […]

16 Tháng Mười, 2018

logo1

Bổ nhiệm kế toán trưởng

Từ ngày 04/09/2018, Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam bổ nhiệm kế toán trưởng mới là Ông Chử Đình Dũng. […]

3 Tháng Chín, 2018